Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt 2% dane Prijímacie konanie O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty

Vitajte na stránkach našej školy

 

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane a informujte prosím priateľov aj rodinných príslušníkov.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %  (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše  Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 %  (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech našich študentov.

Finančné prostriedky budú použité na:

·         skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

·         skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% ( 3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať – všetko nájdete aj na webovej stránke školy

http://gturzovka.edupage.org/global/pics/icons/Actions/cc_apply.gifSte zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

1.    Do 15.2.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.    Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

3.    Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

4.    Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

5.    Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

http://gturzovka.edupage.org/global/pics/icons/Actions/cc_apply.gifPodávate si daňové priznanie sami?

1.    Riadne vyplňte daňové priznanie.

2.    Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,32 Eura.

3.    V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie pri Gymnáziu v Turzovke

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42072841

4.    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2015) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

http://gturzovka.edupage.org/global/pics/icons/Actions/cc_apply.gifPostup pre právnické osoby

1.    Riadne vyplňte daňové priznanie.

2.    Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).

3.    V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie pri Gymnáziu v Turzovke

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42072841

4.    Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

5.    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 

 

 

NAŠI ŽIACI OPÄŤ ÚSPEŠNÍ: 1.MIESTO A 2.MIESTO  V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

Beáta Slováková, IV.A  získala  1.miesto v celoslovenskej študentskej súťaži za riešenie prípadovej štúdie z oblasti psychológie. Cenu udelila Fakulta psychológie PEVŠ v Bratislave.

Igor Balaš, IV.A  získal 2.miesto v celoslovenskej študentskej súťaži za riešenie prípadovej štúdie z oblasti masmédií a marketingu. Cenu udelila Fakulta masmédií PEVŠ v Bratislave.

Blahoželáme.

 

Druhé miesto na krajskom kole Olympiády ľudských práv

Dňa 5.2.2015 sa Dominik Korený, III.A v konkurencii 43 stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja umiestnil na 2.mieste krajského kola Olympiády ľudských práv a postúpil do celoslovenského kola.

Blahoželáme a želáme ďalšie úspechy

 

Žiaci turzovského gymnázia úspešne reprezentujú školu                                                                                                                                                                                                                     

ŽILINSKÝ samosprávny kraj                                  

https://www.youtube.com/watch?v=16sRDQsAHlQ

   

 

Úspechy našich žiakov v súťaži stredných škôl v rámci projektu "Poradenství"

Dňa 14. januára 2015 sa žiaci Malik Ján (IV.A), Mročková Anna (IV.A), Igor Balaš (IV.A), Beáta Slováková (IV.A) a Matej Kubinec (IV.B) zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien v rámci projektu "Poradenství", ktorý prebiehal na Obchodně podnikatelskej fakulte v Karviné. Žiaci si prevzali ceny z rúk doc. Ing. Pavla Tuleja, Ph.D. u príležitosti Dňa otvorených dverí. 

Malík Ján (IV.A) získal I. miesto téma: Jaká je úloha daní v ekonomice?

Mročková Anna (IV.A) získala II. miesto téma: Jak se žije v penzi finančně gramotným a negramotným lidem?

Igor Balaš (IV.A) získal II. miesto téma: Jste kreativní, dokážete vytvořit zajímavý inzerát včetně sloganu?

Beáta Slováková (IV.A) získala III. miesto téma: Dokážete vytvořit zajímavou sebeprezentaci?

Matej Kubinec (IV.B) získal III. miesto  téma: Jste kreativní, dokážete vytvořit zajímavý inzerát včetně sloganu?

Blahoželáme.

                                    

Úspechy našich šachistov

Dňa 5. decembra 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili 4. ročníka šachového turnaja v rámci projektu "Gens una sumus" - hra, ktorá spája národy, organizovaného  OA DMJ Čadca, Beskydská šachová škola z. s.

Róbert Jurčík, I.B získal 1. miesto a Radka Machovčáková, II.A obsadila 2. miesto.

Dňa 25. novembra 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili Krajských majstrovstiev základných a stredných škôl v Dome Kultúry v Čadci. Radka Machovčáková získala 3. miesto a postup do Finále MSR.

Blahoželáme.

 

               

 

Testovanie OECD PISA 2015

Naša škola je jednou z 300 škôl Slovenska, ktorú vybralo medzinárodne centrum štúdie OECD PISA (Programme for International Student Assessment) do výskumnej vzorky škôl, ktoré sa v roku 2015 zúčastnia testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015. OECD PISA je výskumný projekt, ktorý je realizovaný vo viac ako 60 krajinách sveta.

Testovanie žiakov narodených v roku 1999 sa uskutoční v termíne od 20. apríla do 1. mája 2015. 

 

 

Monitoring uplatnenia absolventov gymnázia v Turzovke, školský rok 2013/2014

Počet absolventov: 56

Počet zaradených absolventov do evidencie na ÚPSVaR: 7,1 %

Úspešnosť uplatnenia absolventov: 92,9 %

Stav k 15. 10. 2014 

 

 

1.MIESTO V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI

Michal Lučan a Vladimír Nekoranec  sa v priebehu  školského roka 2013/2014 a v čase prázdnin zúčastnili medzinárodnej súťaže Aliante 2014 a umiestnili sa na 1.mieste. Reprezentovali nielen našu školu, ale i Slovenskú republiku v konkurencii viacerých štátov.  Súťaž je  celosvetovo unikátna a jej medzinárodná dimenzia je jedinečná. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť o NATO (Severoatlantická aliancia), bezpečnostnej politike a medzinárodných otázkach.

                                                                                                                               Blahoželáme.

 

             

 

 

Pokračovanie úspechu z krajského kola CHO, kat.C

Michael Jančík (II.A tr.) získal 3. miesto na Letnej škole chemikov v kategórii C, ktorú počas letných mesiacov organizovali  Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Slovenská komisia Chemickej olympiády.

             

 

NAŠI ŽIACI OPÄŤ ÚSPEŠNÍ: 2.MIESTO A 3.MIESTO  V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

 

Barbora Staníková, IV.A   získala  2.miesto v celoslovenskej študentskej súťaži  s témou Facebook a statusy ako dôkazné prostriedky. Je to (správna) cesta?, ktorú udelila Fakulta práva PEVŠ v Bratislave.

Helena Rudinská, IV.B  získala 3.miesto v celoslovenskej študentskej súťaži s témou  Ako zarábať na Facebooku?, ktorú udelila Fakulta ekonómie a podnikana PEVŠ v Bratislave.

                 

Blahoželáme.

TRETIE MIESTO V OKRESNOM KOLE V BASKETBALE CHLAPCOV

Dňa 5. 2. 2014 získalo  družstvo chlapcov našej školy 3. miesto v okresnom kole v  basketbale chlapcov.

 

                

 

OCENENIE V MEDZINÁRODNEJ FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽI

V novembri 2013 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej fotografickej súťaže Spoločne so Slnkom, ktorú vyhlásila  Hvězdárna Valašské Meziříčí. V kategórii Společně se Sluncem - variace na téma Slunce získala Kristína Malíková, IV.A 3. miesto.

 

                     Kategorie 1-B; 3. místo - Kristína Malíková, Korňa

VÍŤAZSTVO V SÚŤAŽÍ  „ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ“

Michaela Kubošníková získala 1. miesto a Alžbeta Križeková 2. miesto v tvorbe prezentácií na tému „Internetové obchodování v budoucnosti, aneb jak si představujete internetové obchodování s jeho komplexním zázemím v budoucnosti?“. Súťaž vyhlásila Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné v rámci projektu „Poradenství“.

                                    

VÍŤAZSTVO V SÚŤAŽI NA BREHU PRIEZRAČNEJ KYSUCE

V utorok 3.decembra 2013  pokračovali Jašíkove dni vyhodnotením fotografickej súťaže Na brehu priezračnej Kysuce. Tohtoročná téma bola Premeny Kysúc. Igor Balaš, žiak III.A triedy získal s fotografiou Búrka 1. miesto.

 

                                      

 

OCENENIE V MEDZINÁRODNEJ SPOTREBITEĽSKEJ  SÚŤAŽI

Žiaci Janešík, Kubinec a Rudinský (víťazné družstvo zo Slovenska)  v mesiaci október 2013  navštívili  Európsky  parlament v Štrasburgu - hlavná cena, ktorú získali v rámci medzinárodnej spotrebiteľskej súťaže pod záštitou europoslankyne Olgy Sehnalovej

 

                 

photo

Pondelok 30. 3. 2015

Počet návštev: 2845637

Narodeniny a meniny: