Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt Prijímacie konanie O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty

Vitajte na stránkach našej školy

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane a informujte prosím priateľov aj rodinných príslušníkov.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %  (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše  Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 %  (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech našich študentov.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% ( 3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať – všetko nájdete aj na webovej stránke školy

http://gturzovka.edupage.org/global/pics/icons/Actions/cc_apply.gifSte zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 17.2.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%)  z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane , v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

http://gturzovka.edupage.org/global/pics/icons/Actions/cc_apply.gifPodávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%)  z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie pri Gymnáziu v Turzovke

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42072841

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

http://gturzovka.edupage.org/global/pics/icons/Actions/cc_apply.gifPostup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% (3%)  z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,00 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%)  z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie pri Gymnáziu v Turzovke

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42072841

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 

NAŠI ŽIACI OPÄŤ ÚSPEŠNÍ: 2.MIESTO A 3.MIESTO  V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

Barbora Staníková, IV.A   získala  2.miesto v celoslovenskej študentskej súťaži  s témou Facebook a statusy ako dôkazné prostriedky. Je to (správna) cesta?, ktorú udelila Fakulta práva PEVŠ v Bratislave.

Helena Rudinská, IV.B  získala 3.miesto v celoslovenskej študentskej súťaži s témou  Ako zarábať na Facebooku?, ktorú udelila Fakulta ekonómie a podnikana PEVŠ v Bratislave.

                 

Blahoželáme.

TRETIE MIESTO V OKRESNOM KOLE V BASKETBALE CHLAPCOV

Dňa 5. 2. 2014 získalo  družstvo chlapcov našej školy 3. miesto v okresnom kole v  basketbale chlapcov.

 

                

 

OCENENIE V MEDZINÁRODNEJ FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽI

V novembri 2013 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej fotografickej súťaže Spoločne so Slnkom, ktorú vyhlásila  Hvězdárna Valašské Meziříčí. V kategórii Společně se Sluncem - variace na téma Slunce získala Kristína Malíková, IV.A 3. miesto.

 

                     Kategorie 1-B; 3. místo - Kristína Malíková, Korňa

VÍŤAZSTVO V SÚŤAŽÍ  „ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ“

Michaela Kubošníková získala 1. miesto a Alžbeta Križeková 2. miesto v tvorbe prezentácií na tému „Internetové obchodování v budoucnosti, aneb jak si představujete internetové obchodování s jeho komplexním zázemím v budoucnosti?“. Súťaž vyhlásila Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné v rámci projektu „Poradenství“.

                                    

VÍŤAZSTVO V SÚŤAŽI NA BREHU PRIEZRAČNEJ KYSUCE

V utorok 3.decembra 2013  pokračovali Jašíkove dni vyhodnotením fotografickej súťaže Na brehu priezračnej Kysuce. Tohtoročná téma bola Premeny Kysúc. Igor Balaš, žiak III.A triedy získal s fotografiou Búrka 1. miesto.

 

                                      

 

OCENENIE V MEDZINÁRODNEJ SPOTREBITEĽSKEJ  SÚŤAŽI

Žiaci Janešík, Kubinec a Rudinský (víťazné družstvo zo Slovenska)  v mesiaci október 2013  navštívili  Európsky  parlament v Štrasburgu - hlavná cena, ktorú získali v rámci medzinárodnej spotrebiteľskej súťaže pod záštitou europoslankyne Olgy Sehnalovej

 

                 

 

OCENENÍ ŽIACI  V RÁMCI PROJEKTU NEKAZME SI ŽIVOT ZÁVISLOSŤAMI

V mesiaci apríl – jún 2013 sa v  rámci schváleného projektu s názvom Nekazme si život závislosťami zrealizovala aktivita fotografická súťaž s názvom Život prináša radosť i starosti

1. miesto: Daniela Kontríková, II.A

2. miesto: Michal Lučan, I.B

3. miesto: Lukáš Konečný, I.A

Žiaci si prevzali z rúk pani riaditeľky diplomy a vecné ceny.

Blahoželáme a želáme ďalšie úspechy.

 

HLAVNÁ CENA V RÁMCI CELOSLOVENSKEJ A MEDZINÁRODNE SÚŤAŽE


9.-10.6.2013 si žiaci Martin Rudinský, Jaroslav Janešík a Matej Kubinec, II.B prevzali hlavnú cenu a bol im udelený diplom v rámci 16.ročníka celoslovenskej a 13.ročníka medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova.

 

                                    

 

 

Ocenení žiaci  v rámci projektu Nekazme si život závislosťami

V mesiaci apríl – máj 2013 sa v  rámci schváleného projektu s názvom Nekazme si život závislosťami zrealizovala aktivita v  písaní eseje na tému Kto som?

1. miesto: Monika Cisáriková, IV.B,

2. miesto: Barbora Žiaková, IV.A

3. miesto: Stanislava Fujáková, IV.A

Žiačky si prevzali z rúk pani riaditeľky diplomy a vecné ceny.

Blahoželáme a želáme ďalšie úspechy.

                                                 

V. ročník Šachového turnaja o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja

02.05.2013 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja konal piaty ročník Šachového turnaja o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnil Jakub Kupka (III.A). Za región Kysuce sa umiestnil na I. mieste a celkovo sa umiestnil na 6. mieste. Blahoželáme!

                                                

 

Ocenení autori na AMFO 2013

Kysuckí fotoamatéri sa zišli dňa 19. 4. 2013 na slávnostnej vernisáži a vyhlásení výsledkov regionálnej postupovej súťažnej výstavy AMFO 2013 v Dome kultúry v Čadci.
V skupine autorov do 21 rokov, v kategórii farebnej fotografie bol ocenený Igor Balaš, II.A s fotografiami Impresia I., II.
V kategórii čiernobielej fotografie bola ocenená Laura Šamajová, III.A s fotografiou Vykúpenie.
Ocenení autori a výberovou porotou doporučení autori (Nikola Šutaríková, Júlia Badžgoňová, Natália Perďochová, Eva Kavuláková) postupujú do krajského kola, ktoré bude v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline.

 

Škola uspela v grantovom programe odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja

Škola sa zapojila na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do grantového programu odboru školstva a športu s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ .  Uspela a získala grant vo výške 250 eur na projekt s názvom  „Nekazme si život závislosťami“

Tieto prostriedky sú určené na podporu aktivít zameraných na zamyslenie sa nad životom a  negatívnym dopadom drog a iných závislostí na kvalitu a zdravie života.

Podmienky jednotlivých aktivít sú uvedené  v zozname predmety – občianska náuka (aktivity, súťaže).

 

 

Úspechy našich žiakov

V dňoch 20. - 22.3.2013 sa Monika Cisáriková, IV.B zúčastnila celoštátneho kola Olympiády ľudských práv v Liptovskom Jáne. Olympiády sa zúčastnilo 64 mladých ľudí z celého Slovenska. Monika obsadila  4. miesto. Získala pobyt v Bulharsku, cenu od Amnesty Interantional. V kategórii písania eseje o Nobelovej cene pre EÚ získala návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli.

Aj tento rok sme sa v rámci predmetu Občianska náuka zapojili do celoslovenskej súťaže v písaní filozofickej eseje na tému: Môže jeden človek zmeniť svet?

Práce žiakov Denisa Bajáková, IV.A, Ľubomír Bobek, IV.A a Monika Cisáriková, IV.B postúpili medzi 20 najlepšich v rámci celého Slovenska a žiaci získali trojdňový pobyt na Donovaloch.

BLAHOŽELÁME.

 

 

photo

Štvrtok 24. 4. 2014

Počet návštev: 2473528

Narodeniny a meniny:

Dnes (Štvrtok 24.4.2014)

Juraj Chrobák (III.A)

Zajtra (Piatok 25.4.2014)

Marek Babiš (III.A)
Marek Dej (II.B)
Marek Gajdica (III.A)
Marek Konečný (IV.B)
Marek Zelienka (IV.B)

Pozajtra (Sobota 26.4.2014)

Adriána Gajdošová (III.A)
Jaroslava Gužiková (II.B)

Popozajtra (Nedeľa 27.4.2014)

Simona Durajová (III.A)
Jaroslav Janešík (III.B)