Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt Prijímacie konanie O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty

Vitajte na stránkach našej školy

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane a informujte prosím priateľov aj rodinných príslušníkov.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %  (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše  Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 %  (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech našich študentov.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% ( 3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať – všetko nájdete aj na webovej stránke školy

http://gturzovka.edupage.org/global/pics/icons/Actions/cc_apply.gifSte zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 17.2.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%)  z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane , v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

http://gturzovka.edupage.org/global/pics/icons/Actions/cc_apply.gifPodávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%)  z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie pri Gymnáziu v Turzovke

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42072841

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

http://gturzovka.edupage.org/global/pics/icons/Actions/cc_apply.gifPostup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% (3%)  z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,00 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%)  z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie pri Gymnáziu v Turzovke

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42072841

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 

NAŠI ŽIACI OPÄŤ ÚSPEŠNÍ: 2.MIESTO A 3.MIESTO  V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

Barbora Staníková, IV.A   získala  2.miesto v celoslovenskej študentskej súťaži  s témou Facebook a statusy ako dôkazné prostriedky. Je to (správna) cesta?, ktorú udelila Fakulta práva PEVŠ v Bratislave.

Helena Rudinská, IV.B  získala 3.miesto v celoslovenskej študentskej súťaži s témou  Ako zarábať na Facebooku?, ktorú udelila Fakulta ekonómie a podnikana PEVŠ v Bratislave.

                 

Blahoželáme.

TRETIE MIESTO V OKRESNOM KOLE V BASKETBALE CHLAPCOV

Dňa 5. 2. 2014 získalo  družstvo chlapcov našej školy 3. miesto v okresnom kole v  basketbale chlapcov.

 

                

 

OCENENIE V MEDZINÁRODNEJ FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽI

V novembri 2013 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej fotografickej súťaže Spoločne so Slnkom, ktorú vyhlásila  Hvězdárna Valašské Meziříčí. V kategórii Společně se Sluncem - variace na téma Slunce získala Kristína Malíková, IV.A 3. miesto.

 

                     Kategorie 1-B; 3. místo - Kristína Malíková, Korňa

VÍŤAZSTVO V SÚŤAŽÍ  „ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ“

Michaela Kubošníková získala 1. miesto a Alžbeta Križeková 2. miesto v tvorbe prezentácií na tému „Internetové obchodování v budoucnosti, aneb jak si představujete internetové obchodování s jeho komplexním zázemím v budoucnosti?“. Súťaž vyhlásila Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné v rámci projektu „Poradenství“.

                                    

VÍŤAZSTVO V SÚŤAŽI NA BREHU PRIEZRAČNEJ KYSUCE

V utorok 3.decembra 2013  pokračovali Jašíkove dni vyhodnotením fotografickej súťaže Na brehu priezračnej Kysuce. Tohtoročná téma bola Premeny Kysúc. Igor Balaš, žiak III.A triedy získal s fotografiou Búrka 1. miesto.

 

                                      

 

OCENENIE V MEDZINÁRODNEJ SPOTREBITEĽSKEJ  SÚŤAŽI

Žiaci Janešík, Kubinec a Rudinský (víťazné družstvo zo Slovenska)  v mesiaci október 2013  navštívili  Európsky  parlament v Štrasburgu - hlavná cena, ktorú získali v rámci medzinárodnej spotrebiteľskej súťaže pod záštitou europoslankyne Olgy Sehnalovej

 

                 

 

OCENENÍ ŽIACI  V RÁMCI PROJEKTU NEKAZME SI ŽIVOT ZÁVISLOSŤAMI

V mesiaci apríl – jún 2013 sa v  rámci schváleného projektu s názvom Nekazme si život závislosťami zrealizovala aktivita fotografická súťaž s názvom Život prináša radosť i starosti

1. miesto: Daniela Kontríková, II.A

2. miesto: Michal Lučan, I.B

3. miesto: Lukáš Konečný, I.A

Žiaci si prevzali z rúk pani riaditeľky diplomy a vecné ceny.

Blahoželáme a želáme ďalšie úspechy.

 

HLAVNÁ CENA V RÁMCI CELOSLOVENSKEJ A MEDZINÁRODNE SÚŤAŽE


9.-10.6.2013 si žiaci Martin Rudinský, Jaroslav Janešík a Matej Kubinec, II.B prevzali hlavnú cenu a bol im udelený diplom v rámci 16.ročníka celoslovenskej a 13.ročníka medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova.

 

                                    

 

 

Ocenení žiaci  v rámci projektu Nekazme si život závislosťami

V mesiaci apríl – máj 2013 sa v  rámci schváleného projektu s názvom Nekazme si život závislosťami zrealizovala aktivita v  písaní eseje na tému Kto som?

1. miesto: Monika Cisáriková, IV.B,

2. miesto: Barbora Žiaková, IV.A

3. miesto: Stanislava Fujáková, IV.A

Žiačky si prevzali z rúk pani riaditeľky diplomy a vecné ceny.

Blahoželáme a želáme ďalšie úspechy.

                                                 

V. ročník Šachového turnaja o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja

02.05.2013 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja konal piaty ročník Šachového turnaja o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnil Jakub Kupka (III.A). Za región Kysuce sa umiestnil na I. mieste a celkovo sa umiestnil na 6. mieste. Blahoželáme!

                                                

 

Ocenení autori na AMFO 2013

Kysuckí fotoamatéri sa zišli dňa 19. 4. 2013 na slávnostnej vernisáži a vyhlásení výsledkov regionálnej postupovej súťažnej výstavy AMFO 2013 v Dome kultúry v Čadci.
V skupine autorov do 21 rokov, v kategórii farebnej fotografie bol ocenený Igor Balaš, II.A s fotografiami Impresia I., II.
V kategórii čiernobielej fotografie bola ocenená Laura Šamajová, III.A s fotografiou Vykúpenie.
Ocenení autori a výberovou porotou doporučení autori (Nikola Šutaríková, Júlia Badžgoňová, Natália Perďochová, Eva Kavuláková) postupujú do krajského kola, ktoré bude v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline.

 

Škola uspela v grantovom programe odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja

Škola sa zapojila na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do grantového programu odboru školstva a športu s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ .  Uspela a získala grant vo výške 250 eur na projekt s názvom  „Nekazme si život závislosťami“

Tieto prostriedky sú určené na podporu aktivít zameraných na zamyslenie sa nad životom a  negatívnym dopadom drog a iných závislostí na kvalitu a zdravie života.

Podmienky jednotlivých aktivít sú uvedené  v zozname predmety – občianska náuka (aktivity, súťaže).

 

 

Úspechy našich žiakov

V dňoch 20. - 22.3.2013 sa Monika Cisáriková, IV.B zúčastnila celoštátneho kola Olympiády ľudských práv v Liptovskom Jáne. Olympiády sa zúčastnilo 64 mladých ľudí z celého Slovenska. Monika obsadila  4. miesto. Získala pobyt v Bulharsku, cenu od Amnesty Interantional. V kategórii písania eseje o Nobelovej cene pre EÚ získala návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli.

Aj tento rok sme sa v rámci predmetu Občianska náuka zapojili do celoslovenskej súťaže v písaní filozofickej eseje na tému: Môže jeden človek zmeniť svet?

Práce žiakov Denisa Bajáková, IV.A, Ľubomír Bobek, IV.A a Monika Cisáriková, IV.B postúpili medzi 20 najlepšich v rámci celého Slovenska a žiaci získali trojdňový pobyt na Donovaloch.

BLAHOŽELÁME.

 

 

photo

Pondelok 21. 4. 2014

Počet návštev: 2469530

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Utorok 22.4.2014)

Samuel Sojka (II.A)

Popozajtra (Štvrtok 24.4.2014)

Juraj Chrobák (III.A)