Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  40 40 0 Rozvrh
  49 49 34 Rozvrh
  50 50 34 Rozvrh
  51 51 34 Rozvrh
IV.B
  52 52 26 Rozvrh
I.A
  54 54 34 Rozvrh
IV.A
  72 72 15 Rozvrh
  73 73 26 Rozvrh
II.A
  74 74 34 Rozvrh
III.A
  75 75 34 Rozvrh
II.B
  78 78 34 Rozvrh
  8 8 32 Rozvrh
  Telocvičňa 30 0 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2018