Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt 2% dane Prijímacie konanie O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  11 11 20 I.A
  40 40 0 Rozvrh
  49 49 34 Rozvrh
  50 50 34 Rozvrh
IV.A
  51 51 34 Rozvrh
III.B
  52 52 26 Rozvrh
  54 54 34 Rozvrh
III.A
  72 72 15 Rozvrh
  73 73 26 Rozvrh
  74 74 34 Rozvrh
II.A
  75 75 34 Rozvrh
I.B
  78 78 34 Rozvrh
IV.B
  8 8 32 Rozvrh
  Telocvičňa 30 0 Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1083 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.01.2018