Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing.Mária Bajáková
Učebňa 11
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Veronika Mieresová
Učebňa 75
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Helena Ritnošíková
Učebňa 74
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Martina Frollová
Učebňa 54
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr.Jana Belková
Učebňa 51
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Veronika Odnogová
Učebňa 50
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Lenka Činčalová
Učebňa 78

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018