Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Organizácia a priebeh EČ a PFIČ MS 2018

Maturita - info

Organizácia a priebeh EČ a PFIČ MS 2018

ORGANIZÁCIA A PRIEBEH EČ A PFIČ MS 2018

KÓD ŠKOLY: 651003

SJL                               dátum: 13. marec 2018                   učebňa: 50, 51, 52

čas

činnosť

do 9.15

príchod žiakov do učební

9.25 – 9.45

vypĺňanie záhlavia odpoveďových hárkov, úvodné pokyny

9.45 – 11.25

administrácia testov externej časti maturitnej skúšky

11.25 – 12.20

prestávka

od 12.20

žiaci sú od tohto času v učebniach pod dozorom administrátora

12.45 – 13.00

výber témy a žiaci v tomto čase nesmú nič písať

13.00 – 15.30

administrácia PFIČ MS

 

AJ úroveň B2               dátum: 14. marec 2018          učebňa: 50, 51, 52

 

čas

činnosť

do 9.15

príchod žiakov do učební

9.25 – 9.45

vypĺňanie záhlavia odpoveďových hárkov, úvodné pokyny

9.45 – 11.45

administrácia testov externej časti maturitnej skúšky

11.45 – 12.30

prestávka

od 12.30

žiaci sú od tohto času v učebniach pod dozorom administrátora

13.00 – 14.00

administrácia PFIČ MS

 

MAT                             dátum: 15. marec 2018          učebňa: 08

čas

činnosť

do 9.00

príchod žiakov do učebne

9.15 – 9.45

vypĺňanie záhlavia odpoveďových hárkov, úvodné pokyny

9.45 – 12.15

administrácia testov externej časti maturitnej skúšky