Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt 2% dane Prijímacie konanie O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktúry 2/2018 GYM s DPH 12.02.2018
Faktúra Faktúry 2/2018 ŠJ pri GYM s DPH 08.02.2018
Zmluva 1/2018 Nájomná zmluva 377,30 s DPH 31.01.2018 Erika Kaduchová Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka
Faktúra Faktúry 1/2018 ŠJ pri GYM s DPH 25.01.2018
Faktúra Faktúry 1/2018 GYM s DPH 16.01.2018
Zmluva ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PREVÁDZKY plynovej kotolne č. 1/2018 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne-riadenie činnosti a obsluhu plynovej kotolne s DPH 02.01.2018 ENERGETIKA TURZOVKA, s. r.o Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka
Faktúra Faktúry 12/2017 ŠJ pri GYM s DPH 28.12.2017
Faktúra Zálohové faktúry 12/2017 GYM s DPH 21.12.2017
Faktúra Faktúry 12/2017 GYM s DPH 21.12.2017
Faktúra Faktúry 12/2017 ŠJ pri GYM Réžia s DPH 07.12.2017
Zmluva Zmluva o pedagogickej praxi č. PP 23/2017-18 vykonávanie priebežnej náčuvovej, výstupvej a súvislej pedagogickej praxe študentov FPV s DPH 05.12.2017 Univerzita M.Bela v Banskej Bystrici Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka školy
Zmluva DODATOK č.3 K MANDÁTNEJ ZMLUVE predmet zmluvy sa mení na zabezpečenie činnosti mandatára zameranej na ochranu pred požiarmi a na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a CO, kde sa vypovedá bod 3.5. zo zmluvy s DPH 01.12.2017 LIVONEC SK, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka
Objednávka Objednávky ŠJ 11/2017 GYM s DPH 30.11.2017
Faktúra Faktúry 11/2017 GYM s DPH 29.11.2017
Faktúra Faktúry 11/2017 ŠJ pri GYM s DPH 28.11.2017
Faktúra Faktúry 11/2017ŠJ pri GYM BV s DPH 27.11.2017
Zmluva Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategorie maloodber Dodávka plynu s DPH 23.11.2017 SPP,a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategorie maloodber osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategorie maloodber s DPH 23.11.2017 SPP,a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka
Zmluva Zmluva Darovacia zmluva vecný dar -počítadlo skore GALA a Volejbalová lopta V 200 251,92 s DPH 22.11.2017 Občianske združenie pri Gymnáziu Turzovka Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny úprava doby platnosti Zmlúv a ceny za dodávku el. energie s DPH 16.11.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Danka Struharňanská zástupkyňa riaditeľky
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/561