Gymnázium
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Logo školy Zriaďovateľ Veľmi stručná história školy Prezentácia školy Plán rozvoja školy Profesijné zameranie školy Identifikácia štatutárneho orgánu Etický kodex zamestnancov

O škole

Logo školy

Logo školy tematicky navrhol Mgr. Demko, výtvarne upravila Radka Labušová (študentka), graficky spracoval Marcel Straka (študent) . Toto sa udialo v r. 1992, odvtedy ho škola používa na hlavičkovom papieri.