Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt 2% dane O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

 • Prezentiáda 2021

  V školskom roku 2020/2021 sa do súťaže  zapojili 4 tímy, ktoré svoje práce poslali do nominačného kola. Z nominačného kola do online kola postúpili 3 tímy.  Výsledky online kola:

  Sabína Stuchlíková, Lucia Zbojková – 1. miesto, postup do finále

  Barbora Zahatlanová, Natália Zbončáková – 3. miesto, postup do finále

  Petra Kaduchová,  Lucia Kobolková – 6. až 10. miesto

 • IT FITNESS TEST 2021

  V školskom roku 2020/2021 sa do online IT FITNESS TESTU zapojilo 96 žiakov. Najlepšie výsledky dosiahli:

   

  Meno a priezvisko            Trieda           Výsledok                Percentil

  1. Radoslava Šperková       V.B                 92.0%                      99.8%

  2. Nina Priečková                IV.A                88.0%                      99.36%

  3. Simona Bazgerová          IV.A                84.0%                      98.54%

  4. Zuzana Žideková             II.A                 84.0%                      98.54%

  5. Barbora Puškárová          II.A                 80.0%                      97.21%

  6. Radoslava Andrašková    I.A                  76.0%                      95.5%

  7. Tomáš Frátrik                   IV.A                76.0%                      95.5%

  8. Alica Hrancová                 I.A                  72.0%                      93.29%

  9. Lucia Kobolková              II.A                  68.0%                      90.15%

  10. Eliška Machovčáková    II.A                  68.0%                     90.15%

 • DEJEPISNÁ SÚŤAŽ SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GYMNÁZIÍ

  Vo štvrtok 17. júna 2021 sa v našej škole uskutočnilo online krajské kolo dejepisnej súťaže slovenských a českých gymnázií pod záštitou Gymnázia v Chebe, kde nás v trojčlennom tíme zastupovali študenti III.A triedy - Juraj Gajdičiar, Ladislav Sivera a Andrej Škuta, ktorí spoločne v troch súťažných kolách obsadili za Žilinský kraj spomedzi deviatich zapojených škôl 5. miesto. 

  Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme.

 • CELOŠTÁTNE KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

  26. - 27. apríla 2021 sa konalo online celoštátne kolo Dejepisnej olympiády, v ktorej našu školu reprezentovali študenti III.A triedy - Ladislav Sivera (11. miesto) a Andrej Škuta (7. miesto).

  Blahoželáme.

 • Súdna organizácia v Anglicku

  Študenti II. A triedy 30.4.2021 absolvovali prednášku na tému Súdna organizácia v Anglicku, ktorú si pre nich pripravili študenti z Paneurópskej Vysokej Školy v Bratislave.

   

 • Beseda "Udržateľná móda"

  29.3.2021 sa žiaci II.A tr. zúčastnili online besedy s infuencerkou Natáliou Pažickou, predstaviteľkou občianskeho združenia Every individual matters​​​​​​. Aktivita bola zameraná na udržateľnú módu s cieľom rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov, viesť k uvedomelej spotrebe zdrojov, zvyšovať povedomie v oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, vytvárať správne postoje a správanie žiakov k životnému prostrediu, zamerať sa na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny a klimatických zmien.

 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 22.3.2021 sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády dištančnou formou.

  Naši študenti sa v kategórii B umiestnili:

  Ladislav Sivera - 2. miesto

  Andrej Škuta - 1. miesto

  Obidvaja študenti postupujú do celoštátneho kola.

  Gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

 • Školské kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 10.2.2021 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády.

  Do krajského kola postúpili: Ladislav Sivera (III.A) a Andrej Škuta (III.A)

  Gratulujeme.

   

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Celoslovenské kolo - 26. - 29.04.2021:

  Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia: Adela Horčičiaková, Lucia Blaskovicsová (II.A tr.) Zajakávanie a poruchy výslovnosti. - úspešné riešiteľky.

  Blahoželáme a ďakujeme všetkým za reprezentáciu!

   

  Krajské kolo - 31.03.2021:

  Odbor 01 – Problematika voľného času: Petra Kadúchová (II.A tr.) Mažoretkový šport počas pandémie koronavírusu - 3. miesto.

  Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba: Kristína Šporíková (II.A tr.) Recitál teenagerskej lásky - 4. miesto.

  Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia: Adela Horčičiaková, Lucia Blaskovicsová (II.A tr.) Zajakávanie a poruchy výslovnosti. - 1. miesto, postup do celoslovenského kola.

  Blahoželáme!

   

  Okresné kolo - 04.03.2021:

  Odbor 01 – Problematika voľného času: Petra Kadúchová (II.A tr.) Mažoretkový šport počas pandémie koronavírusu - 1. miesto, postup do krajského kola.

  Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba: Kristína Šporíková (II.A tr.) Recitál teenagerskej lásky - 2. miesto, postup do krajského kola.

  Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia: Adela Horčičiaková, Lucia Blaskovicsová (II.A tr.) Zajakávanie a poruchy výslovnosti. - 1. miesto, postup do krajského kola.

  Blahoželáme!

   

  Školské kolo - 22.02.2021:

  Odbor 01 – Problematika voľného času: Petra Kadúchová (II.A tr.) Mažoretkový šport počas pandémie koronavírusu.

  Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba: Kristína Šporíková (II.A tr.) Recitál teenagerskej lásky.

  Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia: Adela Horčičiaková, Lucia Blaskovicsová (II.A tr.) Zajakávanie a poruchy výslovnosti.

 • Biologická olympiáda

  Krajské kolo BIO kat. A (10.3.2021):

  Erika Dodulíková (IV.A tr.) - 10. miesto

  Diana Kontríková (IV.B tr.). - 17. miesto.

  Ďakujeme za reprezentáciu!

   

  12.02.2021 sa konalo online školské kolo BIO kat. A. Do krajského kola postúpili:

  Erika Dodulíková (IV.A tr.) a Diana Kontríková (IV.B tr.).

  Blahoželáme!

 • Biela pastelka

  18. september 2020 bol hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka. Do celoslovenskej zbierky na podporu nevidiacich a  slabozrakých sa 18.9. 2020 zapojili naši žiaci nielen formou finančých príspevkov, ale aj dobrovoľníckou činnosťou. Žiačky II.A tr. Simona Fefková, Lucia Kobolková, Karin Majtényiová, Tatiana Machovčáková sprevádzali spolupracovníčku Únie nevidiacich a slabozrakých po meste Turzovka. Zo zbierky výbor Únie nevidiacich pripravil článok, ktorý si môžete pozrieť:

  https://www.facebook.com/unssclenovia

  https://cadca.unss.sk/2020/10/06/maly-krok-pre-darcov-ale-velky-skok-pre-nevidiacich-a-slabozrakych-to-je-biela-pastelka-2020/.

  Ďakujeme!

 • Školské kolo Biologickej olympiády

  10.02. 2020 sa konalo školské kolo Biologickej olympiády: 

  kat. A: 20 súťažiacich, do krajského kola postúpili Tamara Rejdová a Samuel Skaličan (IV.A tr.)

  kat. B: 3 súťažiaci, do krajského kola postúpili Šimon Mekiňa a Sylvia Kožáková (II.A tr.).

  Blahoželáme!

 • Spolupráca s VŠ

  V rámci spolupráce s VŠ sa žiaci SEB (4. ročník) zúčastnili interaktívneho seminára (06.02. 2020), ktorý realizoval bývalý žiak školy Dominik Korený ako súčasť projektu IFMSA (International Federation of Medical Students Associations (Medzinárodná federácia asociacií študentov medicíny). V priebehu 90 minút získali všeobecný prehľad o lekárskych fakultách v ČR i SR, požiadavkách na prijímacie skúšky, študentskom živote s dôrazom na 3. lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 04. 12. 2019 sa uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 38 žiakov základných škôl.

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

   

  Kategória 2A - 1. Katarína Gordanová

                           2. Barbora Puškárová

                           3. Lucia Kobolková

  Kategória 2B - 1. Simona Bilská

                           2. Emma Paštrnáková

                           3. Ján Baláž

 • Školské majstrovstvá okresu Čadca a KNM ZŠ a SŠ 2019
 • iBobor 2019

  Dňa 12. 11. 2019 súťažilo 11 žiakov tretieho ročníka v kategórií Senior. Najlepšie výsledky dosiahli:

  1. Lucia Janáčiková – 48,02 bodov
  2. Dominik Janský, Dávid Dočár, Erika Dodulíková – 41,36 bodov
  3. Richard Mekiňa – 40,03 bodov

  Dňa 14. 11. 2019 súťažilo 12 žiakov prvého a 8 žiakov druhého  ročníka v kategórií Junior. Najlepšie výsledky dosiahli:

  1. Dávid Janiš, Juraj Vlček - 62,68 bodov
  2. Viktor Nistler – 58,68 bodov
  3. Juraj Gajdičiar – 57,35 bodov
  1. Eva Sapietová – 56,02 bodov
  2. Zuzana Žideková – 53,36 bodov
  3. Petra Kaduchová – 50,96 bodov
 • Talent gymnázií

  Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo od 21. do 25. októbra 2019 sa zapojilo 80 žiakov našej školy. Súťažné zadanie bolo založené na logických úlohách a šifrách a obsahovalo predovšetkým úlohy zamerané na matematickú a verbálne inteligenciu, priestorovú predstavivosť a logiku. 

  Najlepšie výsledky v školskom kole dosiahli a do finále súťaže postúpili M. Pištek, N. Priečková a T. Machovčáková.

  V zasadacej miestnosti Moravsko-sliezskeho kraja sa uskutočnilo 8. 11. 2019 medzištátne finále gymnazistov z Moravsko-sliezskeho a Žilinského kraja. Aj touto súťažou obidva kraje plnia Memorando spolupráce v oblasti vzdelávania medzi krajmi. Mladým talentovaným gymnazistom sa tak otvárajú možnosti nielen otestovať svoje logické myslenie za hranicami svojej vlasti, ale aj spoznať kultúru, nadviazať priateľstvá, rozvíjať svoj talent.

 • Cyklus prednášok o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji - "Dospievam..."

  06.11.2019 žiaci 2. ročníka absolvovali v rámci GV a EnvV prednášku "Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu" zameranú na adolescenciu, vhodné sexuálne správanie, osobnostný rozvoj a rozdiely medzi mužom a ženou, pohlavne prenosné choroby, ich riziká, príznaky, liečba, vhodné formy antikoncepcie (pozitíva, negatív, prevencia rakoviny semenníkov a HPV. Cyklus prednášok realizuje MP Education, s.r.o. akreditovaná č.j.: MSMT-22319/2015.

 • Výtvarná súťaž stredných škôl na tému: Pohľadnica pre červené stužky

  MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad - odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline vyhlásili v rámci kampane Červené stužky výtvarnú súťaž stredných škôl na tému "Pohľadnica pre červené stužky". Zo školského kola postúpili práce Andrey Holákovej (I.A tr.), Kataríny Gordanovej (I.A tr.) a Anety Číšeckej (III.B tr.).

  Držíme palce!

strana: