Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 00001/2023/GYMTU/NZ Nájomná zmluva - nebytový priestor o výmere 165m2 63,50 s DPH 26.01.2023 Ján Kanalík Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka 27.01.2023
Zmluva Zmluva o spolupráci č. 23/2022-23/FPV UMB-PP vykonávanie priebežnej náčuvovej, výstupvej a súvislej pedagogickej praxe študentov FPV s DPH 11.01.2023 Univerzita M.Bela v Banskej Bystrici, FPV Gymnázium, Ľ. štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka školy 11.01.2023
Zmluva č. RÚŠSZA - OM - 2023_003_18a AT organizovanie, riadenie a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2023 400,00 s DPH 09.01.2023 Regionálny úrad školskej správy v Žiiline Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka školy 09.01.2023
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1/2022 záväzok dodaváteľa dodávať elektrinu do odberných miest ODberateľa špecifikovaných v Čl. IV tejto zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách s DPH 21.12.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka školy 22.12.2022
Faktúra Faktúry 12/2022 GYM s DPH 16.12.2022 19.12.2022
Objednávka Objednávky 12/2022 GYM s DPH 16.12.2022 16.12.2022
Faktúra Faktúry 12/2022 ŠJ pri GYM RÉŽIA s DPH 13.12.2022 14.12.2022
Faktúra Faktúry 11/2022 ŠJ pri GYM s DPH 01.12.2022 08.12.2022
Objednávka Objednávky 11/2022 ŠJ pri GYM s DPH 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra Faktúry 11/2022 GYM s DPH 29.11.2022 06.12.2022
Objednávka Objednávky 11/2022 GYM s DPH 25.11.2022 25.11.2022
Faktúra Faktúry 11/2022 ŠJ pri GYM RÉŽIA s DPH 23.11.2022 28.11.2022
Zmluva Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci balík funkcionalíta softvéru a služieb MINI s DPH 22.11.2022 VIS Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka školy 22.11.2022
Zmluva 22/2022 Nájomná zmluva 22/2022 120,00 s DPH 10.11.2022 Ivan Gajdičiar Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka 10.11.2022
Zmluva 21/2022 Nájomná zmluva 21/2022 265,00 s DPH 10.11.2022 Ing. Filip Čuboň Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka 10.11.2022
Zmluva 20/2022 Nájomná zmluva 20/2022 60,00 s DPH 07.11.2022 Ján Kanalík Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka Mgr. Eva Lejtrichová riaditeľka 07.11.2022
Faktúra Faktúry 11/2022 ŠJ pri GYM DFBVJ s DPH 04.11.2022 07.11.2022
Faktúra Faktúry 10/2022 ŠJ pri GYM s DPH 02.11.2022 14.11.2022
Faktúra Faktúry 10/2022 GYM s DPH 31.10.2022 07.11.2022
Objednávka Objednávky 10/2022 GYM s DPH 27.10.2022 27.10.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/957