Gymnázium
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Informácie

Informácie pre stravníkov

Informácie pre stravníkov

 

S účinnosťou od 01.03.2023 sa upravujú poplatky za stravovanie pre žiakov a cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Gymnáziu v Turzovke.

Žiaci: 3,00 € z toho 2,10 € potraviny+ 0,90 € réžia

Cudzí stravníci: 4,00 € z toho 2,40 € potraviny+ 1,60 € réžia

Môžete využiť aj možnosť odobratia obedov Vami určených dní.

Prihlasovať a  odhlasovať  sa môžete na tel. čísle 0905/672 313 alebo od pondelka priamo u vedúcej ŠJ.

Jedálny  lístok býva zverejnení na internete  https://gturzovka.edupage.org/menu/ 

Odhlasovať  a prihlasovať sa je možné osobne  1 pracovný deň vopred do 12:00 hod. v kancelárii č. dverí 5 alebo telefonicky na tel. č. 0905672313 u vedúcej ŠJ.