Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt 2% dane O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Informácie

Informácie pre stravníkov

Zapisny_listok_stravnika_-_ziaci.pdf

Zapisny_listok_stravnika__-_cudzi_stravnici.pdf

Oznámenie o zvýšení stravného a čase výdaja obeda v školskej jedálni

 

S účinnosťou od 01.09.2020 sa upravujú poplatky za stravovanie pre cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Gymnáziu v Turzovke.

Cudzí stravníci: 2,72 €, 1,33 € potraviny+ 1,11 € réžia+ 0,28 € jednorazový obal na hlavné jedlo, polievku a nápoj

Obed sa bude vydávať od 11:00 do 11:30 hod.

 

V Turzovke dňa 26. 08. 2020

Andrea Gajdičiarová

vedúca ŠJ

 

 

 

OZNAM PRE CUDZÍCH STRAVNÍKOV

Dňa 3.2.2020 t.j. pondelok polročné prázdniny

Od 24.2.2020 – 29.2.2020 Jarné prázdniny

V týchto dňoch nebude poskytovaná strava.

Za pochopenie ďakujem

vedúca ŠJ

 

 

PRÍKAZ RIADITEĽKY ŠKOLY

č.1/2019

Dňa 19. 06. 2019 riaditeľka školy rozhodla o výbere hotovosti za stravu pre cudzích stravníkov nasledovným spôsobom:

výbere hotovosti za stravu pre cudzích stravníkov sa v mesiacoch júl, september a október bude vyberať v priestoroch školskej jedálne v dňoch:

júl 2019

2. júla od 11,00 hod. do 12,00 hod.

10. júla od 11,00 hod. do 12,00 hod.

september 2019

4. septembra od 11,00 hod. do 12,00 hod.

16. septembra od 11,00 hod. do 12,00 hod.

Október 2019

3. októbra od 11,00 hod. do 12,00 hod.

14. októbra od 11,00 hod. do 12,00 hod.

 

V Turzovke, dňa 19. 06. 2019                Mgr. Eva Lejtrichová, riaditeľka školy

 

 

 

Oznámenie o zvýšení stravného v školskej jedálni

 

S účinnosťou od 01.09.2019 sa upravujú poplatky za stravovanie pre všetky vekové

kategórie v školskej jedálni pri Gymnáziu v Turzovke.

 

· Žiak/študent: 1,38 €, 1,33 € potraviny+ 0,05 € réžia

 

· Zamestnanci : 0,87 €

 

· Cudzí stravníci: 2,44 €, 1,33 € potraviny+ 1,11 € réžia

 

 

 

V Turzovke dňa 27. 08. 2019

 

 

Mgr. Eva Lejtrichová

  riaditeľka školy

 

 

 

OZNAM

Školská jedáleň pri Gymnáziu v Turzovke oznamuje všetkým stravníkom:

           

Zmena odhlasovania a prihlasovania  sa zo stravy od 01.10.2018:            

 1 pracovný deň vopred do 10:00 hod.

Odhlasovať  a prihlasovať sa je možné osobne  v kancelárii č. dverí 5 alebo telefonicky na tel. č. 0905672313 u vedúcej školskej jedálne.