Gymnázium
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Poradenstvo

IPčko

IPčko ako občianske združenie zoskupuje psychológov pracujúcich predovšetkým s mladými ľuďmi, ktorí sa ocitnú v náročných až krízových životných situáciách. Psychologickú pomoc poskytujeme anonymne, bezplatne a nonstop na našich linkách pomoci alebo osobne v Káčku - kontaktné centrum krízovej intervencie.

  • Chatová pomoc: www.ipcko.sk
  • E-mailová pomoc: poradna@ipcko.sk
  • Telefonická pomoc: 0800 500 333
  • Video pomoc: www.krizovalinkapomoci.sk/videoporadna
  • Osobná pomoc: Kálov 353/9, 010 01 Žilina

 

plagát

 

 

 

Linky pomoci

 

 

Kontakt

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Čadci

Adresa:
CPPPaP
Kukučínova 162
022 01 Čadca

Tel.: 041/ 433 41 81

E-mail: ppcadca@stonline.sk

www.poradnacadca.sk

 

 

http://linkadeti.sk/data/linka-logo-nove.jpg