Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

SOČ

ÚVOD

 

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť mladých.

Zameriava sa na podporu:

  • experimentovania a bádania,
  • hodnotenia a sebahodnotenia zručností.

Má:

  • stimulovať tvorivé a kritické myslenie,
  • učiť pracovať a vzájomne sa rešpektovať v tíme,
  • napomáhať sociálnemu, emocionálnemu i morálnemu vývinu žiaka.

 

V záverečnej fáze je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu žiakov.