Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Ocenení žiaci

Samuel Skaličan

Samuel Skaličan po obhájení svojej práce „Ekologické odstránenie znečistenia ropou“ získal postup na ESI 2019, Abú Dhabí

V októbri sme sa zapojili do krajského kola 21. ročníka Festivalu vedy a techniky Amavet, ktorý organizuje AMAVET klub na Žilinskej univerzite. Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na súťažnej prehliadke výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov účastníci predstavovali svoje výskumy formou posterovej i elektronickej prezentácie. Náš žiak Samuel Skaličan (III.A tr.) prezentoval prácu "Ekologické odstránenie znečistenia ropou", v ktorej sa zaoberal biologickou metódou degradácie ropy. Pri biodegradácii nepoužil produkty ropy, ale surovú ropu z Korňanského ropného prameňa – prírodnej pamiatky CHKO Kysuce.  Jeho práca zaujala krajskú porotu natoľko, že ju posunuli na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo v dňoch 8.-9.11.2018 v priestoroch INCHEBA EXPO Bratislava súčasne s Bibliotékou, Pedagogikou a Vedou netradične v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Po predošlých prezentáciách aj v anglickom jazyku vyberala komisia tie najlepšie práce (z 80 rôznych projektov rozdelených do 11 kategórií z celého Slovenska), ktoré boli ocenené postupom na medzinárodné kolá, a to na EXPO SCIENCE AMAVET v Pardubiciach, WETENSCHAPS EXPO SCIENCES 2019 v Bruseli, Vernadského národnú súťaž 2019 v Moskve, EUCYS 2019 v Sofii, MILSET EXPO SCIENCES International 2019 v Abú Dhabí, ale aj na INTEL ISEF 2019 v Phoenixe. Ďalšie práce mali možnosť získať cenu poroty, cenu dekana PriF UK, Cenu koučing od Andy Profantovej, Cenu verejnosti a iné.

Samuel Skaličan po obhájení svojej práce „Ekologické odstránenie znečistenia ropou“ získal postup na ESI 2019, Abú Dhabí, ktorej sa zúčastní spolu s ďalšími 4 súťažiacimi z celého Slovenska. MILSET Expo-Sciences International je najväčšou udalosťou pre mladých vedcov z celého sveta v SAE, ktorá sa bude konať v ADNEC-u. ESI sa bude konať v dňoch 22.-28.9.2019, pričom účastníkov bude viac ako 2500, a to zo 63 rôznych krajín.