Gymnázium
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Organizácia a priebeh EČ a PFIČ MS 2024

Maturita - info

Organizácia a priebeh EČ a PFIČ MS 2024

Maturita 2024 - Základné informácie

ORGANIZÁCIA A PRIEBEH EČ A PFIČ MS 2024

KÓD ŠKOLY: 651003

SJL                               dátum: 12. marec 2024          učebňa: 74, 75

čas

činnosť

do 9.00

príchod žiakov do učební

9.25 – 9.45

vypĺňanie záhlavia odpoveďových hárkov, úvodné pokyny

9.45 – 11.25

administrácia testov externej časti maturitnej skúšky

11.25 – 12.20

prestávka žiakov

od 12.20

žiaci sú od tohto času v učebniach pod dozorom administrátora

12.45 – 13.00

výber témy a žiaci v tomto čase nesmú nič písať

13.00 – 15.30

administrácia PFIČ MS

 

AJ úroveň B2               dátum: 13. marec 2024          učebňa: 74, 75

čas

činnosť

do 9.00

príchod žiakov do učební

9.25 – 9.45

vypĺňanie záhlavia odpoveďových hárkov, úvodné pokyny

9.45 – 11.45

administrácia testov externej časti maturitnej skúšky

11.45 – 12.30

prestávka pre žiakov

od 12.30

žiaci sú od tohto času v učebniach pod dozorom administrátora

13.00 – 14.00

administrácia PFIČ MS

 

MAT                             dátum: 14. marec 2024          učebňa: 75

čas

činnosť

do 8.55

príchod žiakov do učebne

9.15 – 9.45

vypĺňanie záhlavia odpoveďových hárkov, úvodné pokyny

9.45 – 12.15

administrácia testov externej časti maturitnej skúšky