Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Projekty

Vraťme šport do škôl

___________________________________________________________________________________

 

 

Podporené projekty v rámci grantového systému Vráťme šport do škôl v Gymnáziu v Turzovke

 

Projekt: Športom zvíťazme sami nad sebou

Rok: 2009

Význam projektu

Striedaním psychickej a fyzickej aktivity sa zvýšila výkonnosť žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Aktívne zapojenie do  športového diania kladne vplýva na zmenu hodnotovej orientácie a zdravý spôsob života.

Zlepšila sa organizácia a materiálno technické vybavenie  výchovno-vzdelávacieho  procesu telesnej výchovy. Posilňovacie stroje motivujú žiakov k novým športovým aktivitám, efektívnemu využitiu voľného času a zdravému životnému štýlu. Tréning na posilňovacích strojoch je efektívna cesta ku športovej postave a k prevencii obezity. Silné svalstvo je základným predpokladom pre správne držanie tela. Všetky posilňovacie stroje sú do detailov premyslené a ich nastavenia do mnohých polôh zaisťuje individuálne prispôsobenie.

Príjmy:

Výška grantu:      5 880,- €

 

 

Projekt: Športom k dosahovaniu lepších výchovno–vzdelávacích výsledkov.

Rok:  2010

Realizáciou tohto projektu sa rozšírila ponuka pohybových aktivít pre žiakov a vytvorili sa  nové možnosti zmysluplného a kvalitného využitia voľného času. Aktívnym športom sa zlepšila fyzická kondícia žiakov. Zlepšila sa  tímová spolupráca, zodpovednosť za výsledky svojho družstva, dodržiavanie zásad fair-play v športe.

Organizovaním volejbalovej a floorbalovej ligy  sme prispeli k zvýšeniu športovej aktivity žiakov  školy.

Revitalizáciou telocvične - opravou stropu v telocvični, obrúsením a natretím syntetickou farbou dreveného obloženia, nahradením drevených stien pred radiátormi oceľovými závesnými mrežami, sa zlepšili podmienky duševnej hygieny a vytvorilo  sa príjemne prostredie, nakoľko sa v priestoroch telocvične realizuje slávnostné začatie a ukončenie školského roka.

Príjmy:

Výška grantu:      6640,- €

Vlastné zdroje:      664,- €

 

 

V Turzovke, 29. 04. 2016

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Lejtrichová, riaditeľka školy