Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Projekty

SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2

SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2


Našej škole bol schválený program doučovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom „Spolu úspešnejší 2“. 


Obdobie jeho realizácie: v mesiacoch február – máj 2022. 
Cieľ programu: podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. 
Týmto spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci majú možnosť mimo vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky.
Študenti nášho gymnázia  takto získali možnosť precvičovať si učivo a doučovať sa v predmete matematika (PaedDr. Belková). 

 

Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolonosti SR