Gymnázium
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 | SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2 | Zdravie na tanieri 2018 | Športujeme a vzdelávame sa s Nadáciou Volkswagen Slovakia | Vraťme šport do škôl | Biologický projekt ,,Młodziež w dzialaniu“ | Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí | GRANTOVÝ PROGRAM ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Vráťme šport do škôl 2012 | Údaje o projektoch v školskom roku 2010/11 | Počítačová gramotnosť-cesta k zamestnaniu 2010 | Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách | Moderná škola | Otvorená škola - oblasť športu pre rok 2009 | Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009

Projekty

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3