Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Vitajte na stránkach našej školy

Video prezentácia školy

Vianočné trhy

21. 12. 2022 sa konali na našej škole vianočné trhy, ktoré organizoval školský parlament v spolupráci s maturantami. Výťažok z predaja vianočných pochutín putoval na dobrú vec.

    

 

Deň otvorených dverí

Naša škola 8. decembra 2022 privítala žiakov deviateho ročníka z okolitých základných škôl spolu s ich rodičmi. Prišli žiaci z Turzovky, Olešnej, Vysokej, Podvysokej, Korne, Klokočova, Staškova, Rakovej a Čadce.

Po príhovore riaditeľky školy Mgr. Evy Lejtrichovej a predstavení školy formou prezentácie a videa nasledovala aktivita Prvák, nájdi si deviataka zo svojej základnej školy a porozprávaj sa s ním. Potom žiaci pokračovali prehliadkou učební, telocvične a posilňovne. Sprevádzali ich naši štvrtáci.

V učebni biológie si žiaci mohli pozrieť mikroskopické preparáty rastlinných i živočíšnych mikroorganizmov, vyskúšať si prípravu natívneho preparátu i súťažnú aktivitu zameranú na lokalizáciu orgánov v tele človeka.

V učebni chémie žiaci videli izoláciu aminokyselín z bielkovín, denaturáciu bielkovín i dôkaz vodíka. Mali možnosť zostaviť aparatúru filtrácie.

V jazykovej učebni sa hralo v ruskom jazyku bábkové predstavenie Popoluška v podaní žiakov štvrtého ročníka, ktorí si vlastnoručne vyrobili bábky a zároveň každá scénka bola doplnená video-prezentáciou. Diváci svojím potleskom ocenili výkon hercov a vytvorili príjemnú atmosféru. Na záver štvrtáci zaspievali obľúbenú pieseň Milión červených ruží, ktorá svojou melódiou zaujala aj účastníkov podujatia.   

Jedáleň sa stala miestom ochutnávania typických národných jedál. V rámci anglickéhojazyka žiačky III.A triedy pripravili apple pie, cookies a breakfast tea. Z kuchyne nemecky hovoriacich krajín mali deviataci možnosť ochutnať nátierku erdäpfelkas, ktorá sa pripravuje z varených zemiakov. Ruštinári pripravili pre deviatakov ruskú národnú polievku boršč, na ktorom si všetci pochutnali. Veríme, že sa deviatakom v našej škole páčilo. 

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na stretnutie v septembri.

  

 

  

 

 

 

Mikuláš 

Turzovské Gymnázium Mikuláša privítalo,
aby sa dobré deti odmenilo a zlé potrestalo.
Jeho čertov a anjelov z II. A sa neradno utíšiť dalo,
lebo sa tešili z úloh, ktoré študentské obecenstvo splniť malo. 

 

 

 

 

 

Europský týždeň športu 2022

Športový deň v našej škole

 

Pri príležitosti osláv Európskeho týždňa športu pozvala naša škola družstvá základných škôl okresu Čadca na nultý ročník volejbalového turnaja dievčat a futsalového turnaja chlapcov, ktorý sa uskutočnil dňa 27. septembra 2022.

Turnaja sa zúčastnilo 9 škôl, čím odštartovali podujatie, ktoré sa zaradilo k obľubeným športovým aktivitám. Športový deň otvoril hosť Mgr. Tomáš Urbaník z Olympijského výboru Kysuce a vyzdvihol význam športu pre mladú generáciu. Po zaznení olympijskej hymny hlavní rozhodcovia Mgr. Štefan Malík a Mgr. Pavol Škorník oboznámili športovcov s pravidlami súťaží v zmysle Slovenskej volejbalovej a futsalovej federácie.

Výsledky súťaží:

Volejbal dievčat

1. miesto ZŠ Milana Mravca Raková

2.  miesto Gymnázium Turzovka

3.  miesto ZŠ Turzovka

Futsal chlapcov

1.  miesto ZŠ Milana Mravca Raková

2.  miesto ZŠ Staškov

3.  miesto ZŠ Makov

Riaditeľstvám základných škôl ďakujeme za účasť žiakov a pedagógov na turnaji a  veríme,  že si odniesli pekný športový zážitok.

 

 

 

Video športový deň

 

 

Informácie pre stravníkov

 

Záujem o stravu treba nahlásiť triednemu učiteľovi.

Školská jedáleň je v prevádzke od 06. 09. 2022.

S účinnosťou od 05.09.2022 sa upravujú poplatky za stravovanie pre žiakov a cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Gymnáziu v Turzovke.

Žiaci: 2,01 € z toho 1,41 € potraviny+ 0,60 € réžia

Cudzí stravníci: 3,01 € z toho 1,41 € potraviny+ 1,60 € réžia

Môžete využiť aj možnosť odobratia obedov Vami určených dní.

Prihlasovať a  odhlasovať  sa môžete na tel. čísle 0905/672 313 alebo od pondelka priamo u vedúcej ŠJ.

Jedálny  lístok býva zverejnení na internete  https://gturzovka.edupage.org/menu/ 

Odhlasovať  a prihlasovať sa je možné osobne  1 pracovný deň vopred do 12:00 hod. v kancelárii č. dverí 5 alebo telefonicky na tel. č. 0905672313 u vedúcej školskej jedálne.

 

 

 

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

 

 

Maturitný večierok


Piatok 20.5.2022 bol výnimočným dňom pre našich maturantov. Dopoludnia sa slávnostne rozlúčili s mladšími študentmi našej školy a vystavili maturitné tablo.
Vo večerných hodinách sa v tento deň uskutočnil ich maturitný večierok v reštaurácii Chalupár vo Vysokej nad Kysucou, kde im triedna učiteľka Mgr. Katarína Chnapková slávnostne odovzdala šerpy MATURANT 2022. Celý večer sa niesol v duchu dobrej nálady a hudby, chvíle slávnostné sa striedali s chvíľami zábavy a veselosti, a tak sa tento večer stal nezabudnuteľnou spomienkou našich maturantov na stredoškolské časy.

 

    
 

 

Prváci na školskom výlete v Bratislave

V dňoch 22.- 23.6.2022 sa žiaci I.A zúčastnili školského poznávacieho výletu v Bratislave. 
Navštívili rôzne športové a  kultúrno-historické zaujímavosti. V pamäti im ostávajú krásne zážitky a nezabudnuteľné chvíle strávené v triednom kolektíve. Daný výlet zaradili medzi top akcie na našej škole. 
Počas týchto dvoch dni  tiež  lámali rekordy v počte krokov. Zvládli to a už sa tešia na ďalší školský výlet 😊 

 

  

    

 

Pútnické miesta

V rámci vyučovania náboženskej výchovy študenti prvého a druhého ročníka s učiteľmi navštívili v pondelok 6. 6. 2022 dve významné  pútnické miesta na Slovensku: Národnú baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a najstaršie mariánske pútnické miesto v Marianke.

           

Tretiaci za zážitkami v oblasti Pienin


V dňoch 6. - 8. 6. 2022 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia v oblasti Pienin. Cieľom kurzu bolo rozvíjať branno-športové, ekologické vedomosti a návyky žiakov, formovať ich vlastenecké povedomie. Precvičili si učivo z oblasti topografie, zdravotnej prípravy, civilnej ochrany. Absolvovali pohyb a pobyt v Pieninskom národnom parku. Upevnili si  psychickú a fyzickú odolnosť v modelových situáciách. Aplikovali vedomosti a zručnosti získané z hodín geografie v praxi.
Svoj pobyt obohatili i o množstvo zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ. Ako povedali: „nenudili sme sa, tri dni bolo málo, zvládli by sme aj celý týždeň, super akcia“ 😊 

 

    


 

Rozlúčka so štvrtákmi

Dňa 20. 5. 2022 sa po troch rokoch pandémie uskutočnila na pôde našej školy rozlúčka so štvrtákmi. Žiaci tretieho ročníka pre maturantov pripravili bohatý program, pri ktorom si pospomínali na svoje štyri roky štúdia na našom gymnáziu a zároveň hravou formou overili aj ich vedomosti, ktoré si so sebou do sveta dospelých odnášajú. Veríme, že na chvíle strávené na strednej škole budete vždy len s láskou spomínať a prajeme Vám veľa úspechov v ďalšej etape Vášho života!

  

   

 

Oznámenie o zvýšení stravného 

 

S účinnosťou od 01. 05. 2022 sa upravujú poplatky za stravovanie pre žiakov a cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Gymnáziu v Turzovke.

Žiaci: 1,71 €, 1,41 € potraviny+ 0,30 € réžia

Cudzí stravníci: 2,71 €, 1,41 € potraviny+ 1,30 € réžia

Môžete využiť aj možnosť odobratia obedov Vami určených dní.

Prihlasovať a  odhlasovať  sa môžete na tel. čísle 0905/672 313 alebo priamo u vedúcej ŠJ.

Jedálny  lístok býva zverejnený na internete  https://gturzovka.edupage.org/menu/ 

V Turzovke dňa 25. 04. 2022

Andrea Gajdičiarová

vedúca ŠJ

 

 

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Gymnázium, so sídlom Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka, IČO: 00160849 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle, facebookovej stránke  prevádzkovateľa - Gymnázium budú uchované po dobu 3 rokov.

 

Zvonenia

1.         07:10 - 07:55

2.         08:00 - 08:45

3.         08:55 - 09:40

4.         10:00 - 10:45  

5.         10:50 - 11:35

6.         11:45 - 12:30

7.         13:00 - 13:45

8.         13:50 - 14:35

 

https://www.youtube.com/watch?v=msaewPlkOT4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Vysokých Tatier

 

28. 06. 2021 sa žiaci II.A tr. vybrali na školský výlet do Vysokých Tatier, realizovaný s dôrazom na ochranársky a ekologický aspekt. Výstupová trasa: Biela voda – Rázcestie nad Matliarmi – Rázcestie Šalviový prameň – Chata pri Zelenom plese (1 550 m n. m.) – Veľké Biele pleso - Rázcestie nad Matliarmi - Biela voda. 16,5km za 6,5h aj s prestávkami, stúpanie +805 m 😊.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školské majstrovstvá okresu Čadca a KNM ZŠ a SŠ 2019

Výsledky
Fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo

Streda 1. 2. 2023

Počet návštev: 5726993