Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt 2% dane Prijímacie konanie O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty

Logo školy Zriaďovateľ Veľmi stručná história školy Prezentácia školy

O škole

Logo školy

Logo školy tematicky navrhol Mgr. Demko, výtvarne upravila Radka Labušová (študentka), graficky spracoval Marcel Straka (študent) . Toto sa udialo v r. 1992, odvtedy ho škola používa na hlavičkovom papieri.