Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Informácie

Informácie pre stravníkov

Oznámenie o zvýšení stravného v školskej jedálni

 

S účinnosťou od 01.09.2018 sa upravujú poplatky za stravovanie pre všetky vekové

kategórie v školskej jedálni pri Gymnáziu v Turzovke.

 

· Žiak/študent: 1,24 €

 

· Zamestnanci : 0,87 €

 

· Cudzí stravníci: 2,30 €

 

 

 

V Turzovke dňa 27. 08. 2018

 

 

Mgr. Eva Lejtrichová

  riaditeľka školy

 

 

 

OZNAM

Školská jedáleň pri Gymnáziu v Turzovke oznamuje všetkým stravníkom:

           

Zmena odhlasovania a prihlasovania  sa zo stravy od 01.10.2018:            

 1 pracovný deň vopred do 10:00 hod.

Odhlasovať  a prihlasovať sa je možné osobne  v kancelárii č. dverí 5 alebo telefonicky na tel. č. 041 433 36 68 u vedúcej školskej jedálne.