Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

 • Vyhodnotenie súťaží v školskom roku 2017/2018

   

  GENIUS MATEMATICUS

  Meno  priezvisko  Úspešnosť  Hodnotenie

  Timotej Ponek              88 %      vynikajúci riešiteľ

  Ladislav Dlhopolček     65 %      veľmi dobý riešiteľ

  Dávid Dočár                 60 %      veľmi dobý riešite

  Dominik Janský            53 %      dobrý riešiteľ

   

  MASTER OF SUDOKU

  Meno  priezvisko          Úspešnosť               Hodnotenie

  Monika Kasáková              100 %          vynikajúci medzinárodný riešiteľ

  Marcela Polková                100 %          vynikajúci medzinárodný riešiteľ

  Petra Valčuhová                100 %          vynikajúci medzinárodný riešiteľ

  Róbert Jurčík                      79 %           veľmi dobý riešiteľ

   

  GENIUS LOGICUS

  Meno  priezvisko  Národné umiestnenie  Medzinárodné umiestnenie

  Timotej Ponek                     36                                      73

   

 • FUTURIKON 3

  Dňa 31. 5. 2018 sa 33 žiakov prvého ročníka zúčastnilo FUTURIKONU 3, ktorý organizujú nadšenci pre nadšencov – technológií, hi-tech hračiek, lepšieho života. Žiakom  ukázali, že budúcnosť je tu a žiaci sú jej súčasťou. Mohli si  pozrieť interaktívne expozície na tému:

  • virtuálna realita
  • 3D vizualizácie ľudského tela
  • expedícia do ľudského srdca
  • inteligentná doprava a inteligentné riadenie križovatiek
  • nové spôsoby výučby anatómie
  • roboti
  • autonómny robot Nao
 • Prírodovedná exkurzia

  30.04. 2018 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie do Populárno naučného centra Velký svet techniky v Dolných Vítkoviciach. Hravou formou sa zoznámili so svetom vedy a techniky, civilizácie, svetom prírody. Aktívne sa zapojili do Divadla vedy a pozreli si prírodopisný 3D film Predátori. Spoločným menovateľom bolo poznanie prostredníctvom zábavy a hry, na vlastnej koži bez učebnic.

 • Celoslovenská prehliadka SOČ

  25. - 27.04. 2018 sa na Žilinskej univerzite konala celoslovenská prehliadka SOČ. Našu školu reprezentovali Valéria Janešíková a Beáta Smažáková (II.A tr.), postupujúce z okreného a krajského kola. Žiačky získali cenu poroty a postúpili prezentovať svoju prácu a zároveň reprezentovať Slovensko na celoštátne kolo českej SOČ, ktoá sa uskutoční 15. - 17. júna 2018 na Slovanskom gymnáziu v Olomouci.

  Blahoželáme!

 • Talent gymnázií

  V marci 2018 sa uskutočnilo on-line školské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnilo 43 žiakov. Do finále súťaže postúpili R. Jurčík, L. Dlhopolček, J. Kopásek a M. Škor.

  Víťazom finále súťaže, ktoré sa uskutočnilo 25. 04. 2018 v Ostrave,  v rámci Žilinského kraja sa stal Ladislav Dlhopolček zo IV.A triedy.

  Súťaž obsahovala predovšetkým úlohy zamerané na matematickú a verbálnu inteligenciu, priestorovú predstavivosť a logiku. Talent gymnázií je súťaž organizovaná  Mensou ČR a Mensou SR.

 • Celoštátne kolá Biologickej olympiády

  18. - 20.04. 2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo BIO - kat. B, projektová časť. Samuel Skaličan, postupujúci z krajského kola, obsadil 6. miesto, úspešný riešiteľ.

  20. - 22.04. 2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo BIO - kat. B, teoreticko-praktická časť. Alžbeta Michalatová, postupujúca z krajského kola, obsadila 22. miesto.

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

 • Testovanie PISA 2018

  Dňa 20. 04. 2018 sa 23 žiakov prvého ročníka zúčastnilo medzinárodného testovania PISA.

 • Európsky týždeň imunizácie

  18.04. 2018 sa žiaci 3. roč. zúčastnili Interaktívnej besedy k Európskemu týždňu imunizácie. Kampaň je vyhlasovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život s cieľom pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne. Beseda sa uskutočnila v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Čadci v súlade so Školským vzdelávacím programom z biológie. Aktivity boli vykonávané v súlade s cieľmi Európskeho vakcinačného akčného plánu 2015-2020.

 • Deň narcisov 2018

  Dňa 13. apríla 2018 sa  6 žiaci z I.A triedy stali dobrovoľníkmi Dňa narcisov. Je to jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Dobrovoľné príspevky žiakov školy a obyvateľov mestá Turzovky dosiahli sumu 646,69 €.

  Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov aj žiaci gymnázia v Turzovke  vyslali  onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

 • Krajské kolo SOČ

  05.04 2018 sa v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo SOČ. Našu školu reprezentovali:

  odbor 04 BiológiaChov koní na Kysuciach: Paulína Strížová (II.A tr.) - 4. miesto

  odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia - Ovplyvňuje včelárstvo život na Zemi?: Nina Staníková, Tamara Staníková (II.A tr.) - 3. miesto

  odbor 06 Zdravotníctvo a farmakológia - Vakcinácia v 21. storočí: Alžbeta Kanáliková, Alžbeta Hanuliaková (III.B tr.) - 3. miesto

  odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorbaKysucká ľudová pieseň: Valéria Janešíková, Beáta Smažáková (II.A tr.) - 1. miesto, postup na celoslovesnké kolo.

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

 • Spolupráca s VŠ

  V rámci spolupráce s VŠ sa žiaci SEB (4. ročník) zúčastnili interaktívneho seminára (23.03. 2018), ktorý realizoval bývalý žiak školy Dominik Korený ako súčasť projektu IFMSA. V priebehu 90 minút získali všeobecný prehľad o lekárskych fakultách v ČR i SR, požiadavkách na prijímacie skúšky, študentskom živote s dôrazom na 3. lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe.

  Medicínska beseda - žiaci II.A tr. a III.B tr. sa zúčastnili besedy so žiakom 2. ročníka lekárskej fakulty Karlovej univerzity na tému pankreas a diabetes melitus.

 • Okresné kolo SOČ

  22.03. 2018 sa v SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou konalo okresné kolo SOČ. Našu školu reprezentovali:

  odbor 04 BiológiaChov koní na Kysuciach: Paulína Strížová (II.A tr.) - 2. miesto

  odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia - Ovplyvňuje včelárstvo život na Zemi?: Nina Staníková, Tamara Staníková (II.A tr.) - 2. miesto

  odbor 06 Zdravotníctvo a farmakológia - Vakcinácia v 21. storočí: Alžbeta Kanáliková, Alžbeta Hanuliaková (III.B tr.) - 1. miesto

  odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorbaKysucká ľudová pieseň: Valéria Janešíková, Beáta Smažáková (II.A tr.) - 1. miesto

   

  Všetky práce postupujú do krajského kola.

 • Krajské kolo Biologickej olympiády

  20.03. a 21.03. 2018 sa na Gymnáziu, Varšavská cesta 1 v Žiline konalo krajské kolo Biologickej olympiády.

  kat. A: Nikola Smutníková (IV.A tr.) - 5. miesto, úspešný riešiteľ

             Jakub Dybala (IV.B tr.) - 24. miesto

  kat. B: Tamara Rejdová (II.A tr.) - 4. miesto, úspešný riešiteľ

              Alžbeta Michalátová (II.A tr.) - 6. miesto, úspešný riešiteľ, postup na celoslovenské kolo

  kat. B - projektová časť: Samuel Skaličan - 1. miesto, úspešný riešiteľ, postup na celoslovenské kolo.

   

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

 • AMFO 2018

  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila regionálnu súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018, ktorej sa aj v tomto roku zúčastnilo 10 žiakov školy.

  Do výberového kola postúpili a vystavené boli práce: 

  Dávid Dočár, I.B

  Anna Mária Basová, II.A

  Alžbeta Gajdičiarová, III.A

  Nikola Kozubová, III.A

  Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo na slávnostnej vernisáži dňa 9. marca 2018 v Dome kultúry v Čadci. Výberovej porote bolo predložených spolu 108 fotografií od 28 autorov.

  Nikola Kozubová získala 2. miesto  za fotografiu Mrazivý dych hôr.

 • Školské kolo SOČ

  09.03.2018 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Do okresného kola postúpili práce:

  odbor 04 BiológiaChov koní na Kysuciach: Paulína Strížová (II.A tr.)

  odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia - Ovplyvňuje včelárstvo život na Zemi?: Nina Staníková, Tamara Staníková (II.A tr.)

  odbor 06 Zdravotníctvo a farmakológia - Vakcinácia v 21. storočí: Alžbeta Kanáliková, Alžbeta Hanuliaková (III.B tr.)

  odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorbaKysucká ľudová pieseň: Valéria Janešíková, Beáta Smažáková (II.A tr.)

 • Školské kolo Biologickej olympiády

  15.02. 2018 sa konalo školské kolo BIO kat. A, B. V kategórií A (3., 4. roč.) súťažilo 19 žiakov, v kategórií B (1., 2. roč.) súťažilo 7 žiakov. Do krajského kola postúpili:

  kat.A: Jakub Dybala (IV.A tr.), Nikola Smutníková (IV.B tr.)

  kat. B: Tamara Rejdová, Alžbeta Michalátová (II.A tr.)

  kat. B - projektová časť: Samuel Skaličan (II.A tr.).

   

 • Kampaň #LikeAGirl

  V rámci Globálneho vzdelávania sme sa zapojili do súťaže Kampane #LikeAGirl od Always (Procter and Gamble a MP Education, s.r.o.), ktorá stojí na energii miliónov dievčat po celom svete. Žiačky III.B tr. Simona Škulaviková, Radka Havličková, Nikola Kicošová, Alžbeta Kanáliková, Romana Hrošová, Alžbeta Hanuliaková natočili video, s ktorým do 14.03. 2018 súťažíme o 1000 eur. Video si môžete pozrieť a zároveň podporiť našu školu svojim hlasom na stránke: https://www.alwayslikeagirl.sk/

  Vyhodnotenie: Naša škola skončila na 2.mieste (6 531 hlasov). Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili.

  Video nášho dievčenského tímu získalo "Cenu extra" (za najlepšie video prihlásené do súťaže)!

  Ďakujeme za podporu a dievčatám za úspešnú prezentáciu školy!

 • N-TROPHY

  N-trophy– medzipredmetová súťaž plná experimentov a bádania odohrávajúca sa v prostredí krajských univerzít. Je určená pre žiakov stredných škôl z Juhomoravského, Moravskoslezského, Trnavského a Žilinského kraja. Súťaž je realizovaná v rámci udržateľnosti projektu "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí" (ITMS 22410320042). Projekt je financovaný z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.

  Registrácia tímov sa uskutočnila v decembri 2017:

  1. tím: T. Rejdová, S. Skaličan, J. Kopásek – II.A tr.
  2. tím: M. Kavalková, Ž. Zajacová, J. Šimčisko – III.A, III.B. tr.

  On line kvalifikácia: 26.01. – 11.02. 2018. Držíme našim tímom palce!

 • Korešpondenčný seminár inšpirovaný chemickou tematikou

  Monika Kavalková (III.A tr.) sa zapojila do Korešpondenčného semináru  inšpirovaného chemickou tematikou (KSICHT), organizovaného Prírodovedeckou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe. Súťaž prebieha v 4 kolách, Monika zatiaľ absolvovala prvé dve - 20.11. 2017 a 08.01. 2018. Držíme jej palce do zvyšných dvoch kôl.

 • Genius Matematicus

  Dňa 19. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Genius Matematicus, ktorého sa zúčastnilo 5 žiakov. Je to najnovšia medzinárodná matematická online súťaž, pri ktorej žiaci a študenti môžu zábavnou formou riešiť veľmi zaujímavé a netradičné matematické príklady z každodenného života. 

strana: