Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

 • Študentská kvapka krvi

  08.11. 2018 naši žiaci podporili Študentskú kvapku krvi, ktorú organizuje Územný spolok SČK v Čadci v spolupráci s hematologicko-transfuziologickým oddelením Kysuckej NsP v Čadci:

  IV.B tr.: M. Beláková, K. Bagová, R. Havličková

  IV.A tr.: M. Kavalková, N. Kubačková, M. Čurajová

  III.A tr.: S. Žembová, M. Pavlíková, M. Kubalová, N. Zemaníková, F. Habľák, A. Paštrnák

 • Celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky

  07. - 10.11 2018 sa v Bratislavskej Inchebe konalo Celoslovenské kolo 21. ročníka Festivalu vedy a techniky Amavet. Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

  Na súťažnej prehliadke výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov postupujúcich z krajských kôl Samuel Skaličan (III.A tr.) predstavil svoju prácu "Ekologické odstránenie znečistenia ropou" a postúpil na ESI, Abú Dhábí, Spojené arabské emiráty (22.- 28.9.2019).

  Blahoželáme!

 • Dejepisná súťaž k 100. výročiu Martinskej deklarácii

  26. 10. 2018 Žilinský samosprávny kraj usporiadal Dejepisnú súťaž k 100. výročiu Martinskej deklarácii, kde sa naši študenti z III.A triedy - Adam Paštrnák a Simona Žembová umiestnili na 5. mieste. Blahoželáme. 

 • Festival vedy a techniky

  19.10. 2018 sme sa zúčastnili 21. ročníka Festivalu vedy a techniky Amavet - Žilinský kraj 2018, ktorý organizuje AMAVET klub na ŽIlinskej univerzite. Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

  Na súťažnej prehliadke výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov účastníci prezentovali svoje výskumy formou posterovej i elektronickej prezentácie. Samuel Skaličan (III.A tr.) predstavil svoju prácu "Ekologické odstránenie znečistenia ropou" a postúpil na celoslovenské kolo do Bratislavy.

  Blahoželáme!

 • Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj

  Dňa 15. a 16. októbra 2018 žiaci prvého ročníka absolvovali Psychosociálny výcvik v spolupráci s CPPPaP v Čadci.

 • Celoslovenská zbierka - Dni nezábudiek 2018

  4. októbra 2018 sa v meste Turzovka v spolupráci s dobrovoľníčkami z Gymnázia z tiedy II.B G. Koniarovou, D. Kontrikovou, V. Šperkovou a z triedy III.A B. Smažákovou, N. Staníkovou, T. Staníkovou uskutočnila celoslovenská zbierka Ligy za duševné zdravie SR - Dni nezábudiek 2018. Vyzbierali spolu: 308,50 eura. Ďakujeme.

 • Týždeň vedy a techniky na Slovensku

  Žiaci III. ročníka Samuel Skaličan (Čierne kvapky) , Nina Staníková (Archimedová mandarinka), Monika Kasáková (Farebná hra na oblohe),  Natália Gunčágová (Čaro farebnej kocky ľadu), Marián Pavlík (Kúzlo s farbami), Miroslava Kubalová (Svet v mláke) a Jakub Kopásek sa zapojili do fotografickej súťaže "Môj experiment".

 • Cyklus prednášok o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji - "Dospievam..."

  02.10.2018 žiaci 2. ročníka absolvovali v rámci GV a EnvV prednášku "Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu" zameranú na adolescenciu, vhodné sexuálne správanie, osobnostný rozvoj a rozdiely medzi mužom a ženou, pohlavne prenosné choroby, ich riziká, príznaky, liečba, vhodné formy antikoncepcie (pozitíva, negatív, prevencia rakoviny semenníkov a HPV. Cyklus prednášok realizuje MP Education, s.r.o. akreditovaná č.j.: MSMT-22319/2015.

 • Gaudeamus v Nitre

  Dňa 27. 9. 2018 sa 37 žiakov štvrtého ročníka zúčastnilo veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania v Nitre. Veľtrh Gaudeamus je významným zdrojom informácií o možnostiach ďalšieho štúdia, ktoré naši žiaci získali z osobného stretnutia so zástupcami Slovenských aj zahraničných univerzít a vysokých škôl.

 • Biela pastelka 2018

  21. september bol hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka 2018. 17. ročník zbierky na podporu nevidiacich a  slabozrakých prebiehal v približne 300 slovenských mestách a obciach a aj na našej škole ste mohli stretnúť dobrovoľníkov Bielej pastelky Alžbetu Kanálikovú, Moniku Kavalkovú, Simonu Škulavikovú a Aničku Kolesárovú (IV.A, B tr.). Zbierku každoročne vyhlasuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

  Ďakujeme!

 • FUTURIKON 4

  Dňa 20. 09. 2018 sa 25 žiakov I. A triedy zúčastnilo prehliadky technológií budúcnosti pod názvom FUTURIKON4 na Žilinskej univerzite. Podujatie FUTURIKON 4 je súčasťou Extrapolácii 2018 - celoslovenského podujatia na podporu rozvoja informačných technológií vo výskume, vzdelávaní a podnikaní. Žiaci sa zúčastnili workshopov, odskúšali si interaktívne exponáty a zapojili sa aj do súťaže, z ktorej si odniesli výhru.

 • Biologický a chemický kemp 2018

  V rámci udržateľnosti projektu "Podpora talentov v prírodovedných a technických odboroch v slovensko-českom pohraničí" (spolufinancovanom z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013) sa počas leta 2018 žiaci Samuel Skaličan (úspešný riešiteľ celoslovenského kola Biologickej olympiády), Tamara Rejdová (úspešná riešiteľka krajského kola chemickej olympiády) a Beáta Smažáková (účastníčka celoslovenskej prehliadky SOČ) zúčastnili Biologického (30.07. - 03.08. 2018) a Chemického kempu (21.8.-25.8. 2018) v ČR.

 • Vyhodnotenie olympijského dňa „Ja milujem šport“ 
 • Vyhodnotenie súťaží v školskom roku 2017/2018

   

  GENIUS MATEMATICUS

  Meno  priezvisko  Úspešnosť  Hodnotenie

  Timotej Ponek              88 %      vynikajúci riešiteľ

  Ladislav Dlhopolček     65 %      veľmi dobý riešiteľ

  Dávid Dočár                 60 %      veľmi dobý riešite

  Dominik Janský            53 %      dobrý riešiteľ

   

  MASTER OF SUDOKU

  Meno  priezvisko          Úspešnosť               Hodnotenie

  Monika Kasáková              100 %          vynikajúci medzinárodný riešiteľ

  Marcela Polková                100 %          vynikajúci medzinárodný riešiteľ

  Petra Valčuhová                100 %          vynikajúci medzinárodný riešiteľ

  Róbert Jurčík                      79 %           veľmi dobý riešiteľ

   

  GENIUS LOGICUS

  Meno  priezvisko  Národné umiestnenie  Medzinárodné umiestnenie

  Timotej Ponek                     36                                      73

   

 • FUTURIKON 3

  Dňa 31. 5. 2018 sa 33 žiakov prvého ročníka zúčastnilo FUTURIKONU 3, ktorý organizujú nadšenci pre nadšencov – technológií, hi-tech hračiek, lepšieho života. Žiakom  ukázali, že budúcnosť je tu a žiaci sú jej súčasťou. Mohli si  pozrieť interaktívne expozície na tému:

  • virtuálna realita
  • 3D vizualizácie ľudského tela
  • expedícia do ľudského srdca
  • inteligentná doprava a inteligentné riadenie križovatiek
  • nové spôsoby výučby anatómie
  • roboti
  • autonómny robot Nao
 • Prírodovedná exkurzia

  30.04. 2018 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie do Populárno naučného centra Velký svet techniky v Dolných Vítkoviciach. Hravou formou sa zoznámili so svetom vedy a techniky, civilizácie, svetom prírody. Aktívne sa zapojili do Divadla vedy a pozreli si prírodopisný 3D film Predátori. Spoločným menovateľom bolo poznanie prostredníctvom zábavy a hry, na vlastnej koži bez učebnic.

 • Celoslovenská prehliadka SOČ

  25. - 27.04. 2018 sa na Žilinskej univerzite konala celoslovenská prehliadka SOČ. Našu školu reprezentovali Valéria Janešíková a Beáta Smažáková (II.A tr.), postupujúce z okreného a krajského kola. Žiačky získali cenu poroty a postúpili prezentovať svoju prácu a zároveň reprezentovať Slovensko na celoštátne kolo českej SOČ, ktoá sa uskutoční 15. - 17. júna 2018 na Slovanskom gymnáziu v Olomouci.

  Blahoželáme!

 • Talent gymnázií

  V marci 2018 sa uskutočnilo on-line školské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnilo 43 žiakov. Do finále súťaže postúpili R. Jurčík, L. Dlhopolček, J. Kopásek a M. Škor.

  Víťazom finále súťaže, ktoré sa uskutočnilo 25. 04. 2018 v Ostrave,  v rámci Žilinského kraja sa stal Ladislav Dlhopolček zo IV.A triedy.

  Súťaž obsahovala predovšetkým úlohy zamerané na matematickú a verbálnu inteligenciu, priestorovú predstavivosť a logiku. Talent gymnázií je súťaž organizovaná  Mensou ČR a Mensou SR.

 • Celoštátne kolá Biologickej olympiády

  18. - 20.04. 2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo BIO - kat. B, projektová časť. Samuel Skaličan, postupujúci z krajského kola, obsadil 6. miesto, úspešný riešiteľ.

  20. - 22.04. 2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo BIO - kat. B, teoreticko-praktická časť. Alžbeta Michalatová, postupujúca z krajského kola, obsadila 22. miesto.

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

 • Testovanie PISA 2018

  Dňa 20. 04. 2018 sa 23 žiakov prvého ročníka zúčastnilo medzinárodného testovania PISA.

strana: