Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt 2% dane Prijímacie konanie O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty

 • Školské kolo Biologickej olympiády

  15.02. 2018 sa konalo školské kolo BIO kat. A, B. V kategórií A (3., 4. roč.) súťažilo 19 žiakov, v kategórií B (1., 2. roč.) súťažilo 7 žiakov. Do krajského kola postúpili:

  kat.A: Jakub Dybala (IV.A tr.), Nikola Smutníková (IV.B tr.)

  kat. B: Tamara Rejdová, Alžbeta Michalátová (II.A tr.)

  kat. B - projektová časť: Samuel Skaličan (II.A tr.).

   

 • Kampaň #LikeAGirl

  V rámci Globálneho vzdelávania sme sa zapojili do súťaže Kampane #LikeAGirl od Always (Procter and Gamble a MP Education, s.r.o.), ktorá stojí na energii miliónov dievčat po celom svete. Žiačky III.B tr. Simona Škulaviková, Radka Havličková, Nikola Kicošová, Alžbeta Kanáliková, Romana Hrošová, Alžbeta Hanuliaková natočili video, s ktorým do 14.03. 2018 súťažíme o 1000 eur. Video si môžete pozrieť a zároveň podporiť našu školu svojim hlasom na stránke: https://www.alwayslikeagirl.sk/

  Ďakujeme za podporu!

 • N-TROPHY

  N-trophy– medzipredmetová súťaž plná experimentov a bádania odohrávajúca sa v prostredí krajských univerzít. Je určená pre žiakov stredných škôl z Juhomoravského, Moravskoslezského, Trnavského a Žilinského kraja. Súťaž je realizovaná v rámci udržateľnosti projektu "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí" (ITMS 22410320042). Projekt je financovaný z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.

  Registrácia tímov sa uskutočnila v decembri 2017:

  1. tím: T. Rejdová, S. Skaličan, J. Kopásek – II.A tr.
  2. tím: M. Kavalková, Ž. Zajacová, J. Šimčisko – III.A, III.B. tr.

  On line kvalifikácia: 26.01. – 11.02. 2018. Držíme našim tímom palce!

 • Korešpondenčný seminár inšpirovaný chemickou tematikou

  Monika Kavalková (III.A tr.) sa zapojila do Korešpondenčného semináru  inšpirovaného chemickou tematikou (KSICHT), organizovaného Prírodovedeckou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe. Súťaž prebieha v 4 kolách, Monika zatiaľ absolvovala prvé dve - 20.11. 2017 a 08.01. 2018. Držíme jej palce do zvyšných dvoch kôl.

 • Genius Matematicus

  Dňa 19. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Genius Matematicus, ktorého sa zúčastnilo 5 žiakov. Je to najnovšia medzinárodná matematická online súťaž, pri ktorej žiaci a študenti môžu zábavnou formou riešiť veľmi zaujímavé a netradičné matematické príklady z každodenného života. 

 • Úspešní absolventi motiváciou pre súčasných žiakov

  V mesiaci december sa nám v rámci Globálneho vzdelávania podarilo zorganizovať unikátne popoludnie, v ktorom sa „spojila minulosť so súčasnosťou a spoločne hľadali riešenia pre budúcnosť“. Naši žiaci mali možnosť zúčastniť sa prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra bývalého absolventa nášho Gymnázia. Michal Vyšinský navštevoval Gymnázium v Turzovke v rokoch 1990-1994. Vysokoškolské štúdium získal na NHF EU v Bratislave v roku 1999. V rokoch 2003 - 2004 absolvoval špecializačné dvojsemestrálne štúdium marketingovej komunikácie na UK v Bratislave. V roku 2009 založil nezávislú agentúru 2muse, kde pôsobí ako research director. Detailne sa zaoberá prieskumom reklamy a značiek, je spolutvorcom prieskumných nástrojov na analýzu reklamných kampaní a churn manažment, aktívnym členom ESOMARu.  V prestížnej súťaži Ernst & Young Podnikateľ roka vyhral v kategórií “Začínajúci podnikateľ roka 2012”. Súčasní žiaci v dané popoludnie hľadali odpovede na otázky Kto sú mladí Slováci? Akí sú? Čomu sa venujú? Nakoľko si uvedomujú potrebu demokracie a dodržiavania ľudských práv? Žiaci sa mohli vyjadriť k nezamestnanosti, alkoholizmu, regionálnym rozdielom, odchodom mladých do zahraničia. Rozoberali problémy spoločnosti ako rasizmus, antisemitizmus, extrémistické skupiny. Zamýšľali sa, ktoré problémy môžu vyriešiť ako jednotlivci. Prezentovali svoju spôsobilosť pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe. Zadávateľom prieskumu bola Nadácia otvorenej spoločnosti a Verejná ochrankyňa práv.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 12. 12. 2017 sa uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 44 žiakov základných škôl.

 • V Prahe sa opäť po roku hviezdilo

  Konferencia v Prahe

  7. - 9. 12. 2017 sa konala

  XIV. pražská konferencia slovenských stredoškolákov v ČR, na ktorej sa zúčastnili naše žiačky z III. A  

  Monika Kavalková a Anička Kolesárová

  s prácou Vybrané sakrálne stavby na území Horných Kysúc. Dievčatá sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

  Srdečne blahoželáme.  

   

   

 • Seminár SCIO

  Dňa 8. 12. 2017 sa pre žiakov štvrtých ročníkov uskutočnil seminár k NPS  - Národné Porovnávacie Skúšky  sú významnou súčasťou prijímacieho konania na vysoké školy. 

 • Fotografická súťaž

  V novembri 2017 sa 6 žiakov školy zúčastnilo fotografickej súťaže pod názvom Na brehu priezračnej Kysuce.

  Nikolka Kozubová z III.A triedy získala 3. miesto.

 • iBobor 2017

  Výsledky  školy v školskom roku 2017/2018

  Juniori - 6. novembra 2017

  V kategórii Juniori súťažilo 7 775 súťažiacich

  Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok

  599. - 720. Dávid Dočár, I. B  50,69 bodov, 92. percentil, diplom

  745. - 877. Richard Mekiňa, I. A 49,36 bodov, 90. percentil

  1042. - 1159. Tomáš Frátrik, I. A 46,69 bodov, 87. percentil

   

  Seniori - 7. novembra 2017

  V kategórii Seniori súťažilo 4 716 súťažiacich

  Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok

  41. - 52. Ladislav Dlhopolček, IV. A 76,00 bodov, 99. percentil, diplom

  78. - 113. Michael Škor, IV. A 73,34 bodov, 98. percentil, diplom

  834. - 882. Róbert Jurčík, IV. B 56,02 bodov, 82. percentil, diplom

  1018. - 1085. Stanislav Baričák, IV. A 53,35 bodov, 78. percentil, diplom

  1276. - 1342. Nikola Kozubová, III. A 50,69 bodov, 73. percentil, diplom

 • Pohľadnica pre Červené stužky

  MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina Okresný úrad - odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline vyhlásili v rámci jedenásteho ročníka kampane Červené stužky súťaž pre žiakov SŠ Pohľadnica pre Červené stužky. Do školského kola sa zapojili: M. Bučková (II.A), A. Hanuliaková (III.B), N. Kicošová (III.B), R. Havličková (III.B), N. Perďochová (I.B) a do celoslovenského kola postúpili práce: M. Beláková (III.B), A. Novotná (III.B), K. Turiaková (I.B).

  Ďakujeme za reprezentáciu!

 • Olympiáda zdravia a bezpečnosti v školách 2017

  MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina Okresný úrad - odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline vyhlásili v rámci jedenásteho ročníka kampane Červené stužky Olympiádu zdravia a bezpečnosti v školách 2017 pre žiakov 1. ročníkov SŠ. Olympiáda mala dve úlohy - teoretickú a praktickú, ktoré z našej školy vyriešili 4 trojčlenné tímy:

  I.A tr.: Tomáš Frátrik, Ján Baláž, Patrik Pekarík

  I.B tr.: Veronika Kapusniaková, Soňa Škripková, Bibiana Comorková

              Diana Kontríková, Lucia Janáčiková, Natália Perďochová - ocenená práca

              Gabriela Koniarová, Radoslava Šperková, Kristína Turiaková.

  Ďakujeme za reprezentáciu!

   

 • Študentská kvapka krvi

  09.11. 2017 naši žiaci podporili Študentskú kvapku krvi, ktorú organizuje Územný spolok SČK v Čadci v spolupráci s hematologicko-transfuziologickým oddelením Kysuckej NsP v Čadci:

  IV.B tr.: A. Bučková, J. Dybala, L. Melicher, L. Šperka

  III.A tr.: M. Kavalková, N. Kubačková, M. Sebechlebský

  IV.A tr.: N. Šamajová, M. Zbončáková

 • Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj

  Dňa 2. a 3. novembra 2017 žiaci prvého ročníka absolvovali Psychosociálny výcvik v spolupráci s CPPPaP v Čadci.

 • Prírodovedná exkurzia

  17.10. 2017 žiaci 3. ročníka a SEB4 navštívili  výstavu Body the exhibition a Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave. Na výstave Body the exhibition v bratislavskej Inchebe videli zblízka všetky ľudské orgány a sústavy. Na interaktívnych modeloch si mohli vyskúšať identifikovať rakovinu prsníka či vykonať masáž srdca. Pohľad doslova "do vnútra ľudského tela" im osvetlili študenti medicíny. V Prírodovednom múzeu SNM sme sa zamerali na expozíciu Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska, ktorej sprístupnenie vyplýva z plnenia Akčného plánu implementácie Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku.

 • Testovanie študijných predpokladov

  23. a 27. 10. 2017 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili testovania študijných predpokladov. Najlepšie výsledky dosiahli.

  Meno a priezvisko Úspešnosť Percentil

  IV.A

  Michael Škor 73,33% 98

  Ladislav Dlhopolček 66,67% 95

  Stanislav Baričák 60% 87

  IV.B

  Marcela Polková 80% 100

  Nikola Chrenšťová 73,33% 98

  Róbert Jurčík 63,33% 93

   

 • Študentský veľtrh Akadémia & VAPAC

  Dňa 11. 10. 2017 sa 37 žiakov štvrtého ročníka zúčastnilo na najväčšom medzinárodnom študentskom veľtrhu a svojim zameraním jedinom, ktorý sa uskutočňuje v Slovenskej republike.  Prezentovali sa tu slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie organizácie. Veľtrh bol určený najmä pre študentov končiacich ročníkov – budúcich maturantov, ktorým má napomôcť pri výbere ďalšieho vzdelávania a získať odpoveď na otázky s tým súvisiace, priamo od relevantných zástupcov jednotlivých škôl a inštitúcií.

 • Strategické povolania životného prostredia - Geológ, Meteorológ

  Slovenská agentúra životného prostredia organizuje v spolupráci s MŽP SR kampaň s názvom Strategické povolania životného prostredia. Cieľom kampane je zatraktívniť štúdium odborov na vysokých školách zaoberajúcich sa problematikou geológie a meteorológie. Kampaň je určená všetkým študentom stredných škôl. Do súťaže sa zapojili žiačky 3. ročníka so svojimi prácami:

  geológia: A. Gajdičiarová (III.A tr.) - Jesenné strašidlo, R. Havličková (III.B tr.) - Chodník pokoja, A. Novotná (III.B tr.) - Do posledného listu

  meteorológia: A. Gajdičiarová (III.A tr.) - Myšlienky.

   

 • Beseda z oblasti prevencie obezity

  Dňa 11.10.2017 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili besedy na tému Zdravie, poruchy príjmu potravy a iné problémy z oblasti prevencie proti obezite v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Čadci. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o zdravej výžive, zdravej životospráve, ako aj o obezite a anorexii.

strana: